Tetra Pak-verpakkingen hebben een zeer beperkte invloed op het klimaat, omdat ze hoofdzakelijk uit hernieuwbare grondstoffen bestaan. Ook wordt voor de productie van onze drankkartons zo weinig mogelijk energie gebruikt. In de meeste gevallen is deze energie ook nog eens hernieuwbaar.

Bij het gebruik van energie komen broeikasgassen vrij, waaronder CO2. De totale uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen door de hele keten, van grondstof tot afvalproduct, wordt de klimaatvoetafdruk genoemd.

Om je een idee te geven van de klimaatvoetafdruk van Tetra Pak-verpakkingen, hebben we een aantal verschillende soorten verpakkingen naast elkaar gezet.

TTP_klimaat_verpakkingen

Interessant weetje: de totale verpakking en inhoud van een Tetra Pak-literverpakking bestaat voor slechts 4% uit verpakking en voor de rest uit inhoud! Dit is een scherpere verhouding tussen verpakking en inhoud dan een ei dat voor ongeveer 13% uit verpakking bestaat, namelijk de schaal. Om te vergelijken met een andere drankverpakking: een fles wijn bestaat voor circa 40% uit verpakking.

NB: deze resultaten komen voort uit één specifieke studie en kunnen dus niet gegeneraliseerd worden.

Bronnen

* Ökobilanzieller Vergleich von Getränkekartons und PET-Einwegflaschen (LCA of Beverage Cartons and PET One-Way Bottles), (2006); IFEU Heidelberg, commissioned by FKN, Wiesbaden. Peer reviewed LCA for German conditions. Results for 1-liter juice aseptic packages (beverage carton & PET bottle).

** Life Cycle Assessment for Drinks Packaging Systems II Phase 1, (2000); Prognos GmbH, IFEU Institut, commissioned by Umweltbundesamt (German Federal Environmental Agency), Berlin. Peer reviewed LCA for German conditions. Results for 1-liter juice bottle (one-way glass).