Bio-plastic

Wanneer plastic gemaakt wordt uit plantaardige grondstoffen die kunnen teruggroeien, noemt men dit bioplastic. Tetra Pak heeft doppen van bioplastic die gemaakt zijn van suikerriet, ook een hernieuwbare grondstof. Je kunt deze doppen herkennen aan het blaadje dat als reliëf in de dop verwerkt is.

Chain of Custody-certificering

Om een FSC®-label op Tetra Pak-verpakkingen te mogen plaatsen, moet er in alle onderdelen van de keten, van grondstof tot verpakking, controle zijn. Alle schakels in de keten (chain of custody) moeten gecertificeerd zijn om het FSC®-label te mogen gebruiken. Een gecontroleerde handelsketen dus!

TTP_encyclo_illu’s-01

Duurzaamheid

Een gezond klimaat en natuurlijke grondstoffen zijn essentieel voor onze samenleving en toekomstige generaties. Om ervoor te zorgen dat ze ook in de toekomst blijven bestaan, is het belangrijk er verstandig mee om te gaan. Het garanderen van toekomstig gebruik wordt ook wel duurzaamheid genoemd. Zo gebruikt Tetra Pak FSC®-gecertificeerde en andere gecontroleerde bronnen voor het karton in drankverpakkingen om de toekomst van bossen, en daarmee houtvoorziening, veilig te stellen.

TTP_encyclo_FSC

FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council®) is een internationale organisatie die zich inzet voor het wereldwijde behoud van bossen en verantwoord bosbeheer. Hout en papierproducten die afkomstigzijn van FSC®-gecertificeerd bossen en andere gecontroleerde bronnen zijn te herkennen aan het FSC®-label.

FSC®-gecertificeerd

Op Tetra Pak-drankkartons vind je het FSC®-label. Dit label geeft aan dat er voor het produceren van die verpakkingen gebruikgemaakt is van FSC®-gecertificeerd karton. Het gebruik van dit karton garandeert verantwoord bosbeheer en daarmee het voortbestaan van de bossen. Tetra Pak-drankkartons bevatten zowel FSC®-gecertificeerd karton als karton dat geproduceerd is uit hout afkomstig van andere gecontroleerde bronnen. Dat verklaart de term MIX op het FSC®-label op onze verpakkingen.

Hernieuwbaar

Ten minste ¾ van een Tetra Pak-verpakking bestaat uit karton dat afkomstig is van hout, een hernieuwbare grondstof. Hernieuwbaarheid betekent dat de grondstof niet uitgeput raakt en steeds teruggroeit, mits deze op een verantwoorde wijze beheerd wordt. Om te garanderen dat de grondstof voor onze verpakkingen, namelijk hout, niet uitgeput raakt, maken we gebruik van karton afkomstig van FSC®-gecertificeerde en andere gecontroleerde bronnen.

TTP_encyclo_bomen4

Klimaat voetafdruk

Voor de productie van Tetra Pak-verpakkingen wordt een bepaalde hoeveelheid energie gebruikt. Hierbij komen broeikasgassen, waaronder CO2, vrij. De totale uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen – van tak tot pak – wordt de klimaatvoetafdruk genoemd.

PEFC™

Naast het FSC®-label is er ook het PEFC™-label (Programme for the Endorsement of Forest Certification™), een internationaal onafhankelijk keurmerk dat duurzaam bosbeheer bevordert. Tetra Pak-drankkartons dragen echter enkel het FSC®-label, niet het PEFC™-label.

TTP_encyclo_illu’s_v

Verantwoord bosbeheer

Verantwoord bosbeheer houdt rekening met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Tetra Pak gebruikt enkel karton afkomstig van FSC®-gecertificeerde en andere gecontroleerde bronnen die verantwoord bosbeheer garanderen. Door zorgvuldig om te gaan met het bos, blijft dit ook altijd bestaan.

PROTECTS WHAT’S GOOD™

Ons motto PROTECTS WHAT’S GOOD™ staat voor de hele waardeketen, van grondstof tot afvalproduct. We beschermen voedingsmiddelen in onze verpakkingen en dragen bij aan de bescherming van het milieu. We werken hiervoor onder andere samen met onze leveranciers en klanten.

Recyclage

Nadat je je Tetra Pak-drankkarton leeggedronken hebt, kan de verpakking gerecycleerd worden. De verpakking wordt dan verwerkt tot een nieuw product, bijvoorbeeld een kartonnen doos of een papieren zak. In België en Luxemburg wordt al meer dan 80% van alle drankkartons gerecycleerd!

In Nederland worden kartonnen drankverpakkingen door een beperkt aantal gemeenten ingezameld (www.hedra.nl). Meestal worden de verpakkingen met het restafval weggegooid en in efficiënte verbrandingsovens omgezet in energie.

TTP_encyclo_illu’s-03

Watervoetafdruk

Om verpakkingen te produceren, wordt water gebruikt. De hoeveelheid zoet water die gebruikt wordt, wordt gemeten in gebruikte en/of vervuilde m3 water per functionele eenheid. Tetra Pak doet er alles aan om zo weinig mogelijk water te verbruiken tijdens het productieproces en zo weinig mogelijk water te vervuilen.